Medisch getuigschrift 2021-2022

Om uw zoon/dochter in te schrijven is het nodig dit medisch getuigschrift door uw huisarts te laten invullen en te bezorgen aan de club. Het is ook noodzakelijk om wedstrijden te mogen spelen (o.a. voor de verzekering).

Bezorg dit attest dus zo vlug mogelijk en zeker VOOR de eerste officiële wedstrijd.

BELANGRIJK: Indien dit formulier niet ingediend is, zal de speler geweigerd worden bij wedstrijden door de officials (cfr. reglement Basketbal Vlaanderen) en niet mogen spelen.