Bestuur

Voorzitter: Alex Coenen
Secretaris: Daniël Renard
Penningmeester: Guy Maes
Verantwoordelijke sponsoring en kledinglijn: Eve Lahou
Sportief vertegenwoordiger senioren: Jan Melotte
Communicatieverantwoordelijke: An Baraitre
Vertegenwoordiger oudercomité: Jessy Hendrix