Ook als ouder maakt u deel uit van het team

Graag willen we enkele afspraken meegeven aan elke ouder van een van onze spelers:
  • Als ouder van een lid van onze jeugdopleiding stelt u een bepaald vertrouwen in onze club. Vergelijk het met de keuze van een school, waarbij men de methodes, discipline en leraren (coaches) accepteert. De komst naar onze club betekent dat een speler en zijn ouders de coaches, hun werkwijze en de regels van onze club aanvaarden.
  • Uw zoon of dochter heeft gekozen om basketbal te spelen. Top! Wij verwachten van de ouders dat zij hun kinderen hierin steunen en aanmoedigen. Voor kinderen is basketbal een sportSPEL, dat ze graag beoefenen. Soms gaat het echter wat minder en kan je als ouder uw kinderen leren om toch door te zetten.
  • Moedig de inzet en de inspanningen van uw kind aan, meer dan de pure prestatie en de winst of het verlies van de wedstrijd. Positieve belangstelling, maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw zoon/dochter zijn de beste motivatie voor uw kind. Wees positief, ook na een mindere prestatie. Blijf constructief in uw commentaar. Kinderen zijn immers niet gebaat bij verwijten. Vermijdt instructies die ingaan tegen die van de coach, omdat de speler anders tussen twee vuren terechtkomt.
  • Moedig uw zoon of dochter aan om de regels te respecteren. Vertoon na afloop, ook bij verlies, een sportieve houding en geen afbrekende reacties. Niet naar eigen spelers, niet naar de tegenpartij, maar ook niet naar coaches, ploegverantwoordelijke, scheidsrechters, officials en andere ouders.
  • Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere beslissingen van de coach, zeker niet tijdens wedstrijden.
In uw relatie met de coach:
  • Stimuleer uw kind om de coach in vertrouwen te nemen. Denk eraan dat alles in functie staat van een globale basketbal- en pedagogische opleiding. Tijdens de activiteiten heeft de coach de leiding en de volle autoriteit over uw kind.
  • Maak het uw kind dus niet moeilijk door eigen instructies te roepen naar uw kind, laat staan kritiek te geven op de coach. Denk eraan dat basketbal in teamverband wordt gespeeld. Uw kind is niet het enige kind in het team.
  • Heb respect voor de mensen die uw kind de kans bieden om basket te spelen. De coaches, de bestuursleden en de vrijwilligers binnen de club. Zij doen er immers alles aan om uw kind te laten uitgroeien tot een goede basketter en volwassene.
Supporteren:
  • Respecteer de beslissingen van de wedstrijdleiding – scheidsrechters en officials.
  • Supporter voor de ploeg van uw kind en niet tegen het andere team. Verbaal of fysiek geweld, racisme of vulgariteiten worden uiteraard niet getolereerd. Het is onaanvaardbaar om het imago van de club en haar leden te beschadigen. Dit ongeacht het spelers, coaches, bestuurders of sponsors betreft.

 

Positief supporteren. Help mee om basketbal de leukste sport te houden en supporter positief.