Bekijk ook zeker de zeer uitgebreide bibliotheek van Basketbal Vlaanderen voor onder andere spelregels, reglementen, handleidingen en procedures, documenten voor coaches & scheidsrechters, draaiboeken en meer.

Algemeen

Medisch getuigschrift 2022-2023

Om uw zoon/dochter in te schrijven is het nodig dit medisch getuigschrift door uw huisarts te laten invullen en te bezorgen aan de club. Het is ook noodzakelijk om wedstrijden te mogen spelen (o.a. voor de verzekering).

Let op: vanaf dit seizoen is er een nieuwe regeling en blijven attesten 4 jaar geldig. Alle info op de website van basketbal.vlaanderen.

Bezorg dit attest dus zo vlug mogelijk en zeker VOOR de eerste officiële wedstrijd.

BELANGRIJK: Indien de speler geen geldig attest heeft, zal de hij/zij geweigerd worden bij wedstrijden door de officials (cfr. reglement Basketbal Vlaanderen) en niet mogen spelen.

 

Aangifte ongevallen polis VBL Ethias

We zijn voorzichting, maar ongelukjes kunnen gebeuren. In dat geval kan er aangifte gedaan worden via de ongevallenpolis van Basketbal Vlaanderen. Download het formulier, vervolledig het (een deel moet door de behandelende arts worden ingevuld) en dien het dossier in bij Ethias. Zij verzorgen de verdere afhandeling van het ongeval.

Voor spelers

Gedragscode (samenvatting voor spelers)

Onze visie, missie en waarden zijn beschreven in de gedragscode.

Indien jij of een van je ouders vragen en/of bedenkingen heeft over de uitgebreide gedragscode of indien iets onduidelijk is, kan je altijd terecht bij de voorzitter, secretaris en/of jeugdcoördinator.

Gedragscode

Onze visie, missie en waarden zijn beschreven in de gedragscode.

Indien jij of een van je ouders vragen en/of bedenkingen heeft over de uitgebreide gedragscode of indien iets onduidelijk is, kan je altijd terecht bij de voorzitter, secretaris en/of jeugdcoördinator.

Voor coaches

There are no download items matching this category criteria.