Aangifte ongevallen polis VBL Ethias

We zijn voorzichting, maar ongelukjes kunnen gebeuren. In dat geval kan er aangifte gedaan worden via de ongevallenpolis van Basketbal Vlaanderen. Download het formulier, vervolledig het (een deel moet door de behandelende arts worden ingevuld) en dien het dossier in bij Ethias. Zij verzorgen de verdere afhandeling van het ongeval.